Workshop: AKASHA-arkivet-regression 2020-02-20T18:54:33+00:00

INTUITIV MENTOR – MENTALTRÆNER OG UNDERVISER

For selvindsigt, klarhed og retning

REGRESSION EN REJSE I AKASHA-ARKIVET

Mange mennesker ønsker at udvide sin selvindsigt og bevidsthed i forhold til de daglige udfordringer og temaer, som ofte får os til at snuble i livet.

En regression er for dig, som ønsker

 • at dit liv er frit og upåvirket af fortiden
 • at dit NU sanses let og i flow
 • at slippe gamle mønstre og overbevisninger som spænder ben for dig
 • at opleve at være fri til at handle og bevæge dig
 • at gå med en indre ro og styrke

SPIRIT is the life, the MIND the builder, the PHYSICAL the result”
Edgar Cayce

EN PERSONLIG REJSE

Med regression, vil du opleve hvad det vil sige at rejse i din sjæls arkiv kaldet akasha. Du bliver guidet tilbage til de historier, der ligger til grund for de udfordringer, som du ønsker healing og forløsning omkring.

Rejsen former sig i nuet, og vejen er tilpasset dig. Det betyder, at vi undervejs beslutter, om hvorvidt du skal stå som beskuer, mens jeg rejser for dig, eller du selv skal træde ind i historien.

Uanset vejen vil du blive healet, og samtidig blive i stand til at frigøre dig fra de historier, der ligger til grund for dine nutidige udfordringer.

REGRESSION FOR MERE RO

Hvis du genkender nogle af disse udfordringer:

 • Fobier eller fysiske udfordringer, som rygproblemer, astma eller lignende
 • Du tiltrækker den samme type m/k uden, at forstå læringen i det
 • Du har en adfærd, der gør det vanskeligt, at være i tætte relationer
 • Du saboterer din egen lykke og glæde ved, at gå i livet med et negativt livssyn
 • Du oplever modstand og drama i dine relationer

– vil en regression være en mulighed for dig, til at få genskabt harmoni og ro, så du kan bevæge dig mere frit i verden.

DINE MULIGHEDER FOR MERE HARMONI!

Din personlige AKASHA rejse

Pris: 1.700,- kr.

Tid: 2-3 timer

RING NU: 40 10 77 30

AKASHA workshop

Pris: 2.100,- kr.

Tid:

RING NU: 40 10 77 30

15 min. samtale

Pris: Gratis

Sammen finder vi din vej

RING NU: 40 10 77 30

OM AKASHA WORKSHOP

Dato for næste workshop i 2019:

*Lørdag d.  og søndag d.  Nye datoer kommer snart

Ønsker du at blive skrevet på ventelisten, ring på mobil 40 10 77 30

Sted: Rosenkrantzgade 16c 8000 Århus c

Der er gode parkerings muligheder

AKASHA-workshoppen forløber over 2 dage i en weekend, hvor du i en gruppe på 4-6 pers. vil arbejde intenst med de udfordringer, der fylder i din dagligdag.

Energien er altid særlig intens, når flere er samlet, og på forunderlig vis bidrager alle deltagere til fornyet indsigt omkring de forskellige udfordringer. Det er oftest meget berigende, at være flere samlet omkring et fælles interesseområde.

OM AKASKA-ARKIVET

AKASHA-arkivet er det felt, den visdoms og bevidsthedstank, hvor alt hvad der er sagt-følt-oplevet-skabt eller på anden vis har været og stadigvæk ER en del af alt’et.

Dette vil sige, at det vi som mennesker igennem tidligere liv og nuværende liv sætter tid på (fortid, nutid og fremtid) ligger i det samme NU, men på forskellige frekvenser. Det betyder, at den oplevelse du eksempelvis er med lige NU, har en bestemt vibration, der er af en tilsvarende oplevelse af samme vibration, som derfor også er på samme frekvens.

Her kan du så via AKASHA-regression søge den eller de primære oplevelser af tilsvarende vibration, som du ønsker forløst.

Vi bevæger os dagligt i AKASHA, dog uden den store opmærksomhed og bevidsthed. Alt hvad du har oplevet igennem inkarnationer, ligger lagret i din sjæl, som dernæst har taget plads i dit hylster (tempel), vores fysiske krop.

Kroppen og sindet har kontakten til din sjæl og sjælen til AKASHA. Kroppen taler sit eget helt forunderlige sprog. Alt hvad der er i din krops anatomi og fysiologi, arbejder sammen med din sjæl for dit højeste gode!!

Visdommen er koblet på din sjæl, hvilket betyder, at du i din menneskekrop kan søge ind i din sjæl, som er koblet på AKASHA-arkivet. Alle sjæle uden undtagelser er koblet på AKASHA-arkivet, som igen er en del af den ÅND (spirit) som alt liv lever og inspireres igennem.

Kontakten til AKASHA går igennem hjertet, hvor sjælen også har sit sæde. Fra hjertet går forbindelsen videre igennem hjernen og derefter ud i kroppen.

For at kunne modtage og omsætte denne vibration, må hjertet være i en vibration der tror på, at det er muligt, at få adgang til dette bevidsthedsniveau. Den frekvens opnåes bedst igennem meditation eller en dyb afslappet tilstand.

Du vil kunne mærke de følelser og opleve de tilstande, der er knyttet til denne historie og sammen med din åndelige vejleder være i stand til, at være med og udtrykke disse.

Du vil opleve:

 • Hvordan du bevidst kan arbejde på din egen vibration
 • Hvordan du bliver endnu mere bevidst omkring din intuition og lære, at stole på den
 • Kontakt til din skytsånd eller åndelige vejleder
 • Hvordan du kan anskue dine udfordringer en anden vej rundt og hvordan du med stor værdi kan flytte dig rundt i forskellige tilstande

Velkommen på din sjæls rejse …

DIN GUIDE

Betiina Tøfting
Intuitiv mentor – mentaltræner og underviser

For mig er intet tilfældigt, hvilket jeg i mit daglige møde og arbejde med mennesker, bliver så dejligt bekræftet i.

Uanset om jeg arbejder med regression eller klarsyn er det altid til stor fryd, at se hvor meget indtryk, indsigt og forandring dette bringer med sig.

Kontakt

Betiina Tøfting | Tlf. 40 10 77 30 | betiina@betiina.dk